Sygedagpenge

Bliver du syg, skal du kontakte kommunen for at få udbetalt sygedagpenge.

Sygedagpenge er en økonomisk ydelse, som du får i kortere tid, hvis du på grund af sygdom:

  • er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig
  • har et indtægtstab.

Hvem kan få sygedagpenge?

Som selvstændig/medhjælpende ægtefælle kan du først få sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Dog kan du gennem Udbetaling Danmark tegne en forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje hele fraværsdag.

Ellers kan du få sygedagpenge, hvis du:

  • modtager ydelser efter arbejdsmarkedslovgivningen
  • er lønmodtager.

Hvor meget får du?

Som selvstændig/medhjælpende ægtefælle beregner kommunen sygedagpengene på baggrund af virksomhedens overskud i følge den seneste årsopgørelse. Hvis virksomheden ikke har haft overskud, kan du som hovedregel ikke få sygedagpenge, medmindre du har tegnet forsikring gennem Udbetaling Danmark.

Du kan i 2017 max. få 4.245 kr.pr. uge. Der skal ikke betales AM-bidrag af beløbet. 

Hvilke krav skal du opfylde?

Når du driver selvstændig virksomhed eller er medhjælpende ægtefælle, har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, hvis du:

  • inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder med 18,5 timer pr. uge og
  • i den seneste måned forud for fraværet har drevet virksomhed mindst 18,5 time pr. uge.

Er du ansat i et A/S eller ApS, som du ejer, er du i forhold til sygedagpengeloven lønmodtager, selv om du over for a-kassen er selvstændig. Læs mere på Krifa.dk om regler for sygedagpenge til lønmodtagere.

Hvis du er jobsøgende, skal du have ret til dagpenge, for at få sygedagpenge.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Du kan som hovedregel få sygedagpenge i 22 uger. Perioden kan dog nogle gange forlænges. Læs mere på krifa.dk om ophør af sygedagpenge.

Hvem udbetaler sygedagpenge?

Det er kommunen, som udbetaler sygedagpenge til dig. Både når du er selvstændig/medhjælpende ægtefælle, lønmodtager og jobsøgende.

Tidsfrister for at anmelde sygdom

Du skal anmelde sygdom til kommunen:

  • senest en uge efter første hele fraværsdag
  • hvis dit A/S eller ApS udbetaler sygedagpenge eller løn i de første 30 kalenderdage, skal du give besked senest en uge efter udløbet af perioden. Er du syg i mere end 30 kalenderdage og får udbetalt løn, kan selskabet søge om refusion fra kommunen, svarende til det beløb, du ellers ville have fået i sygedagpenge.

Anmeldelsen skal ske elektronisk

Du skal bruge enten din personlige NemId eller NemId medarbejdersignatur, for at kunne anmelde sygdommen elektronisk. Anmeldelsen sker hos virk.dk/Nemrefusion. Har du ikke den rigtige NemId i forvejen, kan du læse om den på virk.dk eller bestille den på Nets DanID.  

Lægeerklæring

Kommunen kan bede dig aflevere en lægeerklæring, som de i så fald betaler.

Folder

NemRefusion har udarbejdet en folder, målrettet selvstændige. 

Læs folderen NemRefusion for selvstændige.