Hvilken form har virksomheden?

Du kan være selvstændig ved, at du driver enkeltmandsvirksomhed, deltager i et interessentskab eller ejer andele i et aktie- eller anpartsselskab.

Enkeltmandsvirksomhed

Fordelen ved at starte eller drive selvstændig virksomhed som enkeltmandsvirksomhed er, at det er gratis. Der er ikke krav om revisor, eller at du indskyder et bestemt beløb. Ulempen er, at du hæfter med din personlige formue. Dine kreditorer kan derfor gå efter dine personlige værdier, hvis du ejer en bil eller et hus og oparbejder en gæld i din virksomhed. 

Interessentskab 

Et interessentskab er en personligt ejet virksomhed med flere ejere. Overvejer du at starte selvstændig virksomhed som interessentskab, dvs. sammen med én eller flere andre, råder vi dig til at få lavet en interessentskabskontrakt. Denne kontrakt regulerer bl.a., hvordan samarbejdet kan ophøre og hvordan aktiverne i virksomheden skal fordeles. 

Selskaber (ApS, A/S eller IVS)

Når du driver virksomhed i selskabsform, begrænser du din risiko til det beløb, du skyder ind i virksomheden. 

For et anpartsselskabs(ApS) vedkommende er der krav om et indskud på mindst 50.000 kr. Der skal også være en direktør eller direktion. 

Vælger du at drive virksomhed som aktieselskab(A/S), er indskudskapitalen mindst 125.000 kr., og der skal både være en bestyrelse og en direktion. 

Ved et iværksætterselskab(IVS) skal indskudskapitalen kun udgøre 1,- kr. Derefter opbygges kapitalen fra virksomhedens overskud, indtil den er oppe på 50.000,- kr.

For selskaber gælder, at du kan eje hele eller en del af kapitalen. Du og din ægtefælle/registrerede partner bliver betragtet som én person - det er derfor lige meget, hvis det er din ægtefælle, der ejer aktierne eller anparterne. Du kan eventuelt også eje aktierne eller anparterne via et holdingselskab.

Nærmeste familie

Det er afgørende for din status i a-kassen, hvor meget du og din ægtefælle ejer sammen med jeres nærmeste familie. 

Begrebet "nærmeste familie" bliver i a-kasselovgivningen defineret som dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende. Det betyder, at din ægtefælles søster er din nærmeste familie - mens din brors kone ikke er det! 

Hvis du og/eller din ægtefælle ejer noget af kapitalen og sammen med jeres nærmeste familie ejer halvdelen eller mere, vil du være selvstændig, hvis du arbejder i selskabet. Ejer I tilsammen mellem 10 % og 50 %, vil du også være selvstændig, hvis du eller din ægtefælle er medlem af bestyrelsen eller direktionen i selskabet.