Hoved- eller bierhverv

Omfanget af arbejde i virksomheden afgør, om du driver hoved- eller bierhverv. Både hoved- og bierhverv påvirker dit medlemskab af a-kassen.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 sker der ændringer i a-kassereglerne for selvstændige. 
  • Det bliver blandet andet mængden af det lønarbejde, du har ved siden af din selvstændige virksomhed, der afgør om din virksomhed er dit hovederhverv eller dit bierhverv.

  • Du får mulighed for at blive deltidsforsikret.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Hvad vægter tungest?

Uanset hvad du beskæftiger dig med, vægter a-kassen din beskæftigelse til enten at være dit hoved- eller bierhverv. Dvs. når du hjælper til i din ægtefælles virksomhed, ejer aktier eller anparter i den, eller driver en personlig ejet virksomhed, skal a-kassen vurdere omfanget af din involvering i virksomheden. 

Hvad tæller på vægten? 

Noget af det a-kassen skal veje op imod hinanden er bl.a. dit tidsforbrug i virksomheden, din intention med den, din indtægt og hvor mange lønarbejdstimer du evt. har ved siden af dit selvstændige erhverv. 

Selvstændig som hovederhverv 

  • Bruger du det meste af din arbejdstid i virksomheden? 
  • Er hensigten, at du vil leve af indtægten? 
Svarer du ja, er det tungtvejende argumenter for, at du driver virksomheden som dit hovederhverv. Det afgørende er, at du arbejder hen imod at kunne leve af indtægten og det er derfor underordnet, hvis du pt. ikke kan leve af den. 

Selvstændig som bierhverv 

  • Driver du virksomheden i mindre omfang? 
  • Bruger du ikke hele din arbejdstid i virksomheden, og har du lønarbejde på fuld tid ved siden af? 
Så vil argumenterne for, at du driver virksomheden som bierhverv, veje tungest. Bierhvervet må gerne give dig et tilskud til leveomkostningerne, men må ikke være dit primære indtægtsgrundlag. 

Vil du leve af virksomheden?

Du må ikke starte virksomheden op som bierhverv med det formål, at du senere vil leve af den - i så fald vil vi altid betragte den som dit hovederhverv fra starten.