Sygdom og ferie

Når du som selvstændig bliver syg, skal på barsel eller skal holde ferie, har det som sådan ikke noget med a-kassen at gøre. Men vi vil gerne guide dig, så du ved hvilke rettigheder du har, og hvordan du bærer dig ad med at få dem.

Det kan være svært at være fraværende fra sin virksomhed. Men situationen hvor det bliver nødvendigt kan opstå - og kan også have en positiv virkning.

Ferie

Skal du holde ferie, er det vigtigt at du er opmærksom på, om du kan få feriepenge udbetalt, og i så fald hvorfra du kan få dem.

Læs vores guide om ferie.

Sygdom

Det er en god ting at betragte sygdom som en periode hvor du er uarbejdsdygtig. Du kan sådan set godt fejle noget - have symptomerne - uden at være uarbejdsdygtig. Det afhænger af din branche. En tandlæge vil måske ikke føle sig "syg" fordi han er forkølet, men han kan godt være uarbejdsdygtig på grund af det. En IT konsulent der sidder hjemme og laver webløsninger, kan have brækket et ben uden nødvendigvis at være uarbejdsdygtig.

Når du skal søge om sygedagpenge, skal du være opmærksom på, hvordan du skal gøre det, og hvornår du skal gøre det. Følg vores vejledning om sygedagpenge.

Det er også vigtigt at du har taget stilling til, om du skal tegne sygeforsikringen for selvstændige. Det kan være din eneste sikkerhed for at få udbetalt sygedagpenge.

Barsel

Skal du på barsel eller fædreorlov, er det også vigtigt, at du får ansøgt i rette tid.

Følg vores vejledning om barsel.