Ægtefælle

Som ansat ægtefælle, betragter a-kassen dig som oftest som selvstændig erhvervsdrivende. Der er derfor vigtige regler du skal forholde dig til.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 er du lønmodtager, hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed og har en almindelig lønaftale.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Når du arbejder i din ægtefælles virksomhed, er der flere ting du bør være meget opmærksom på. Der er nemlig stor forskel på, om du bliver betragtet som lønmodtager eller som selvstændig.

A-kassen

Hos A-kassen bliver du som hovedregel betragtet som selvstændig. 

Det betyder, at du skal opfylde reglerne for selvstændige, for at kunne søge om f.eks dagpenge eller gå på efterløn.

Du betragtes kun som lønmodtager i a-kassen, hvis du kan opfylde følgende punkter:

  • Du er ansat på helt almindelige ansættelsesvilkår, med alm. overenskomstmæssig løn o.lign.
  • Du ikke er ansat i en lederstilling.
  • At der er over 20 fuldtidsansatte i virksomheden, foruden ejere og deres ægtefæller.
  • At du ikke er med i evt. bestyrelse eller direktion.

Du kan læse mere om de forskellige måder, hvorpå du kan være ansat i ægtefælles virksomhed.

Fagforeningen

Selvom a-kassen betragter dig som selvstændig, så kan der være rigtig meget i din ansættelse, der stadig minder om lønmodtager forhold.

Det kan være forhold omkring løn og arbejdstid. Overarbejde og ferie og meget andet. Her kan fagforeningen hjælpe dig, til at få aftalerne på plads, og til at sikre dig dine rettigheder. 

I enkelte situationer, kan du også være omfattet af regler fra lønmodtagernes garantifond. Her kan fagforeningen også hjælpe dig.

Vi anbefaler derfor, at du tegner et medlemskab i Krifa Basis.

Sygedagpenge

Hos kommunen er den måde du er ansat på, afgørende for, om du betragtes som lønmodtager eller selvstændig.

Dette er igen afgørende for, hvilke betingelser du skal opfylde, for at kunne få sygedagpenge eller barselsdagpenge.

Hvis du betragtes som selvstændig, kan det være en rigtig god idé, at tegne sygeforsikringen for selvstændige. Det kan måske være din eneste sikkerhed for, at kunne få noget fra kommunen, under fravær.