Udtræden af virksomheden

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, kan du træde ud af virksomheden. Det samme gælder, hvis du selv ejer virksomheden sammen med andre.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 er du lønmodtager, hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed, har en almindelig lønaftale og ikke ejer en del af virksomheden.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Når du ophører med at arbejde i virksomheden, skelner vi imellem, om du selv ejer noget i virksomheden eller ikke. 

Når du ikke selv ejer noget 

Hvis du ikke selv ejer noget, men virksomheden alene er ejet af din ægtefælle og evt. andre, kan du udtræde alene ved at underskrive en erklæring sammen med din ægtefælle, der på tro og love fastslår at du ikke længere er beskæftiget i virksomheden. 

Du betragtes som ophørt med din status som selvstændig, fra den dato a-kassen modtager erklæringen. Det er derfor en rigtig god idé, at underskrive erklæringen med det samme, og sende den til a-kassen, også selvom du ikke er ledig og jobsøgende efter udtrædelsen. Erklæringen kan vi sende til dig, eller du kan printe den ud her - AK 165 "Erklæring om udtræden"

Husk på, at en evt. skattemæssig status som medarbejdende ægtefælle skal ophøre, og at du ligeledes ikke kan være med i en evt. bestyrelse for virksomheden. Dette gælder også i et evt. holdingselskab der ejer virksomheden. 

OBS! 

Hvis du begynder at arbejde i virksomheden igen, kan du som udgangspunkt ikke bruge denne regel igen, til at dokumentere dit ophør. Du vil derimod skulle dokumentere 1 års lønarbejde (1924 timer) før din status som selvstændig igen er ophørt. 

Når du selv ejer noget 

Hvis du selv ejer noget af virksomheden, og ikke ønsker at sælge din andel, kan du stadig udtræde af virksomheden. Men du kan ikke gøre det alene ved en tro og love erklæring. Du kan alene udtræde på følgende måder: 

1. Andet arbejde 

Hvis du tager et normalt lønarbejde på over 30 timer pr. uge, anser vi dig for ophørt pr. den dag, du påbegynder lønarbejdet. Det er dog vigtigt, at lønarbejdet er på normale løn- og ansættelsesvilkår og ikke er tidsbegrænset.

Er der tale om tidsbegrænset arbejde, skal du have haft det i mindst 1.924 timer indenfor de seneste 15 måneder. Så vil vi i denne situation anse dig som ophørt. 

2. Ændring/ophør af arbejdsopgaver

Hvis dine arbejdsopgaver i virksomheden har været klart afgrænset, og din funktion bortfalder, anser vi dig også for ophørt. Det kan fx være, at du har deltaget i ægtefællens produktionsvirksomhed, som dels producerer lampeskærme og dels opdrætter mink. Hvis du kun har arbejdet i lampeskærmsproduktionen, og denne del lukker permanent, vil du være ophørt. Men har du også deltaget i pasningen af mink eller for eksempel ført regnskabet for din ægtefælle, består disse opgaver stadigvæk, og du er ikke ophørt. 

3. Ændringer i ejerforholdet 

En anden situation kan være, at din ægtefælle sælger en del af virksomheden. Enten ved at ændre et enkeltmandsfirma til et interessentskab eller - hvis det er et selskab - at sælge nogle aktier/anparter til en anden. Hvis der i forbindelse med ændringen i ejerforholdet bliver fastansat en anden til at udføre dine arbejdsopgaver, kan du også anses for udtrådt. Det er dog vigtigt, at den nyansatte ikke er din ægtefælle/samlever eller umyndige børn. 

OBS! 

Du kan ikke udtræde af en virksomhed du ejer alene.