Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Ophør ved bortforpagtning

Hvis du bortforpagter din virksomhed, er du normalt ophørt som selvstændig, så længe virksomheden er forpagtet bort.

Hvis du bortforpagter hele din selvstændige virksomhed til andre end din ægtefælle, samlever eller umyndige børn, kan du normalt få dagpenge. 

Hvilke krav er der til bortforpagtningen? 

Bortforpagtningen skal vare i mindst fem år, og den skal være gensidigt uopsigelig. Du må ikke bortforpagte din virksomhed til din ægtefælle, samlever eller til umyndige børn. 

Hvad skal bortforpagtningen omfatte? 

Bortforpagtningen skal omfatte hele virksomheden og ske på sædvanlige markedsvilkår inden for den pågældende branche. Du kan dog beholde en eventuel jagtret. Bortforpagtningsaftalen skal beskrive, hvad bortforpagtningen omfatter - for eksempel antal ha., driftsmidler, inventar, årlig forpagtningsafgift med videre. Bortforpagtningskontrakten skal være skriftlig, og både forpagter samt bortforpagter skal underskrive den.

Braklægning eller udtagelse af eksempelvis jord til miljøforbedrende foranstaltninger kan vi ikke anse som bortforpagtning, da der ikke sker en egentlig overdragelse af brugsretten.

Som hovedregel skal du være afmeldt momsregistret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis forpagtningsafgiften er belagt med moms, kan du dog fortsat være tilmeldt momsregistreringen. Du må kun anvende momsregistreringen i forbindelse med forpagtningsafgiften.

Hvis bortforpagtningen ophører

Når bortforpagtningen ophører, bliver du igen selvstændig og har ikke længere ret til dagpenge. Det gælder også, hvis forpagter eller lejer misligholder forpagtningskontrakten og kontrakten derfor bliver ophævet i utide.

Hvis forpagtningsaftalen ophører, skal du bortforpagte virksomheden på ny. Den nye bortforpagtningskontrakt skal igen opfylde kravene om varighed og gensidig uopsigelighed. Hvis du ikke bortforpagter virksomheden igen, er du selvstændig igen fra forpagtningens ophør. 

Hvis du sælger din virksomhed enten i bortforpagtningsperioden, eller samtidig med at bortforpagtningen ophører, skal du sende dokumentation for salget til os.

Arbejde i bortforpagtet virksomhed

Du skal være opmærksom på, at vi anser dig for at have genoptaget den selvstændige virksomhed, hvis du begynder at arbejde i din bortforpagtede virksomhed.