Hvad indeholder en overenskomst?

Som arbejdsgiver kan du lave en virksomhedsoverenskomst med Krifa.

Afhængigt af hvad dine medarbejdere er ansat til, er de omfattet af nogle love, fx ferieloven og/eller funktionærloven.  

En overenskomst er en aftale, der ud over lovgivningen regulerer løn og ansættelsesvilkår. 

Ordentlige og gennemskuelig ansættelsesvilkår er en vigtig faktor i medarbejders trivsel og God Arbejdslyst.

Overenskomster indeholder fx retningslinjer om:

  • minimumsløn
  • sygedagpenge og løn under sygdomogb arselsorlov
  • indbetaling til medarbejderens pension
  • gennemsnitlig daglig og ugentlig arbejdstid
  • overtidsbetaling - hvornår og hvor meget?
  • betaling for aften- og natarbejde
  • betaling for søgnehelligdage
  • medarbejderens ret til efteruddannelse
  • opsigelsesregler og varsler.

Virksomhedsoverenskomst

Lav en virksomhedsoverenskomst med Krifa ved at kontakte os på overenskomst@krifa.dk . Du kan læse mere på krifa.dk om virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening

Krifa har også et tilbud til virksomheder der ønsker at arbejde med God Arbejdslyst på andre måder end overenskomst. Læs mere om dette tilbud.