Giv dine medarbejdere arbejdslyst

Skal du lykkes som chef i 2017, skal du kunne skabe trivsel, motivation og udvikling hos dine medarbejdere. Du har nemlig en afgørende betydning for arbejdslysten i din virksomhed.

God arbejdslyst er god forretning – for virksomheden og for medarbejderne

Trivsel, produktivitet og bundlinje hænger sammen. Videnskabelige undersøgelser påviser, at vi er mere produktive, mere kreative og har færre sygedage, når vi trives og oplever høj arbejdslyst. Alt sammen noget, der er godt for bundlinjen.

Men god arbejdslyst er ikke kun godt for virksomheden – det er også godt for os som mennesker og individer. Vores God Arbejdslyst Indeks påviser en direkte sammenhæng mellem arbejdslyst og vores generelle livslykke.

Hvad er god arbejdslyst, og hvad påvirker den?

Krifa, Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup har siden 2015 kortlagt, hvad der på tværs af alder, køn, virksomhedsstørrelse og branche giver arbejdslyst. Temperaturen på danskernes arbejdslyst er taget, og undersøgelsen kortlægger de faktorer, der har størst effekt på vores arbejdslyst. 7 faktorer består arbejdslysten af - mening, mestring, balance, ledelse, resultater, kollegaer og medbestemmelse.

Krifa kan understøtte dig og din virksomhed til God Arbejdslyst

Krifas mission er at fremme god arbejdslyst i arbejdsfællesskaber og på arbejdspladser – for dig og din arbejdsplads. Krifa tilbyder gratis samarbejde om god arbejdslyst – forløb af både kortere og længerevarende karakter og med forskelligt indhold, alt afhængigt af jeres situation og behov. Tilbuddet er ikke afhængig af, at du som virksomhed har overenskomst med Krifa.

Arbejdslyst-produkter målrettet arbejdsfællesskaber og virksomheder

Se de forskellige tilbud målerettet virksomheder - inddelt i tre kategorier:

  • Generel viden om arbejdslysten
  • Måle- og dialogredskaber fokuseret på arbejdslysten på jeres virksomhed
  • Værktøjer og tilbud til forbedret arbejdslyst

Vil du vide mere, så kontakt Krifas virksomhedskonsulenter på merearbejdslyst@krifa.dk. Vi glæder os til at mødes med dig – og du hører fra os inden 48 timer.