Medarbejdere

Skal du lykkes som chef og som virksomhed er det ikke nok, at der er styr på de typiske HR leverancer såsom kontrakter, APV, løn, pension, ferie, sygdom m.m. I dag er det af afgørende betydning, at du som leder kan være med til at give dine medarbejdere God Arbejdslyst

Medarbejdere

God arbejdslyst for alle

I Krifa mener vi, at God Arbejdslyst skal gælde for alle. Derfor vil vi også gerne støtte dig som arbejdsgiver og virksomhedsejer i at få God Arbejdslyst integreret på din virksomhed.

Læs mere om hvad God Arbejdslyst er.

APV

Alle danske virksomheder skal lave APV - arbejdspladsvurdering. Her finder du skemaer og yderligere information om Arbejdspladsvurdering - APV.

Ansættelseskontrakter

Dine medarbejdere har i følge loven krav på en skriftlig ansættelseskontrakt. En ansættelses-kontrakt skal indeholde en række oplysninger om medarbejderens rettigheder og pligter. Udskriv standard ansættelseskontrakter. Vi anbefaler, at en jurist gennemgår kontrakten for at tjekke, at den følger loven.

Med et abonnement i Krifa Erhverv A/S kan du få vores jurister til at hjælpe dig. 

Forsikringer

Når du er arbejdsgiver, er en erhvervsansvarsforsikring lovpligtig. Du kan kontakte eget forsikringsselskab eller få vejledning og indhente tilbud i Krifa Forsikring. Abonnerer du på vores erhvervsrådgivning, eller er med i vores a-kasse giver vi dig unikke tilbud på forsikringer gennem Krifa Forsikring. 

Læs mere om Krifa Forsikring.

Dine medarbejdere - juridiske forhold

Du kan nemt som arbejdsgiver komme i tvivl omkring gældende regler og forhold omkring eks. funktionærloven, løn, fravær, opsigelsesvarsler mv. Spørgsmål af denne art, kan du få svar på, gennem et abonnement i Krifa Erhverv A/S.  

Overenskomst

Som arbejdsgiver kan du lave en virksomhedsaftale med Krifa. 

Læs mere om overenskomst