Leasing - fordele og ulemper

Du kan lease biler og driftsudstyr til din virksomhed. Leasing kan være finansiel eller operationel. Der er både fordele og ulemper ved leasing.

Det kan synes så ligetil at lease biler eller driftsudstyr til sin virksomhed. Men som a-kasse råder vi til lidt forsigtighed.   

Fordele og ulemper ved leasing

Fordelene er lette at få øje på, så længe du driver virksomheden. Du skal ikke særskilt betale vedligeholdelse og eventuel reparation, da omkostningerne til dette er inkluderet i leasingydelsen. Ulemperne viser sig mange gange først, hvis du skal ophøre med virksomheden.   

Leasing af bil

Leasing sker ofte på biler. Du kan både som privatperson lease en bil, eller din virksomhed kan lease en eller flere biler til dig og evt. andre ansatte. Leasingaftalen indeholder tit nogle begrænsninger i forhold til, hvad bilen må bruges til, eller hvor mange km du må køre i den pr. år.  

Finansiel leasing

Hvis du laver en finansiel leasingaftale, svarer det reelt til, at du køber bilen på afbetaling. Du ejer selv bilen og skal betale alle driftsomkostninger. Opsiger du leasingaftalen, skal du betale restbeløbet til leasingfirmaet. Bilen forbliver din ejendom.  

Operationel leasing

Ved en operationel leasingaftale er det leasingfirmaet, der ejer bilen, og du er registreret som bruger af den.

Leasingaftalen løber typisk over en bestemt årrække, fx tre eller fem år. Leasingprisen er udtryk for en lineær afskrivning af bilens værdi gennem leasingperioden. En bil vil dog ikke have et lineært værditab. Bilen taber mest værdi i begyndelsen af leasingperioden, og værditabet bliver mindre og mindre i løbet af leasingperioden.

Afbryder du leasingaftalen før tid, vil bilens faktiske værditab være større end det, du har betalt i leasingafgift. Derved opstår der i princippet en gæld til leasingfirmaet - gælden udgør differencen imellem bilens faktiske værdi, og det du har betalt.  

Eksempel på værditabet

  • Bilens værdi er 250.000 kr. ved aftalens indgåelse 
  • Du indgår en treårig leasingaftale 
  • Bilen forventes at have en værdi af 70.000 kr. efter de tre år 
  • Der skal altså ske en lineær afskrivning af 180.000 kr. over tre år = 5.000 kr. pr. måned 
  • Efter de tre år afleverer du bilen til leasingfirmaet
Ophæver du leasingaftalen efter to år, bliver bilens reelle værdi fx sat til 100.000 kr. På grund af den lineære afskrivning har bilen en teknisk værdi på 130.000 kr. (250.000 kr. minus de 120.000 kr. du har betalt i leasingafgift). Dermed opstår der en gæld på 30.000 kr. Denne gæld er differencen mellem din indbetaling og bilens aktuelle værdi på tidspunktet for aftalens opsigelse.

Hvis du ikke er enig med leasingfirmaets fastsættelse af bilens værdi (de 100.000 kr.) efter to år, vil du typisk få mulighed for at købe bilen til de 130.000 kr (100.000 kr. for bilens aktuelle værdi + 30.000 kr. restgæld) for så selv at sælge den.   

Operationel leasing og a-kasse

Når den leasede bil har været brugt som driftsmiddel i virksomheden, skal vi som a-kasse sikre os, at leasingaftalen er ophørt. 

Har du leaset bilen ved operationel leasing, tilhører bilen leasingfirmaet. Du vil derfor kunne levere bilen tilbage og betale den eventuelle gæld, der opstår (se ovenstående eksempel). Dermed har du ikke længere rådighed over bilen. Den eventuelle gæld, du har, er irrelevant i forhold til ophøret af virksomheden.

Men vælger du at frikøbe bilen, det vil sige betale den samlede restgæld til leasingfirmaet og beholde bilen, vil du fortsat have rådigheden over bilen. Hvis bilen har været et væsentligt driftsmiddel i din virksomhed, vil du ikke være fuldstændigt ophørt, før du har solgt bilen.   

Finansiel leasing og a-kasse

Når du har en finansiel leasingaftale, ejer du selv bilen. Det er i princippet alene en afdragsordning, du har med leasingfirmaet. Her kan du altså kun afbryde leasingaftalen ved at betale restgælden. 

Da du stadig ejer bilen selv, vil du muligvis skulle sælge den, for at vi kan vurdere, at du er endeligt ophørt med din virksomhed.  

Privat eller erhvervs leasing

Uanset om der er tale om en operationel eller finansiel leasingaftale, er det afgørende, for at kunne dokumentere et endeligt ophør af virksomheden, at leasingkontrakten fra virksomhedens side ophører. En virksomhed der ikke længere eksisterer, kan jo ikke være forpligtet på en leasingaftale. Hvis leasingaftalen skal fortsætte efter et evt. ophør af virksomheden, er det afgørende at leasingaftalen kan overtages privat. Det er ikke alle leasing selskaber der tilbyder dette. 

Leje

En tredje løsning er, at du ikke leaser bilen men alene lejer den. En lejeaftale er ofte en aftale om leje for en meget kort periode. Prisen er noget højere, men til gengæld kan aftalen ophøre med meget kort varsel. Du vil være helt ude af aftalen og har hverken restgæld eller bil at forholde dig til.  

Vores anbefaling

Vi vil gerne vejlede ud fra synspunktet om, at det skal være muligt at få dagpenge, hvis du af omstændighederne bliver tvunget til at ophøre med din virksomhed. Derfor anbefaler vi, at du vælger operationel leasing, hvis du vil indgå en leasingaftale. 

Vi har derfor indledt et samarbejde med ALD Automotive. ALD Automotive arbejder kun med operationel leasing eller med lejeaftaler. ALD Automotive tilbyder ikke privat leasing, så det er alene din virksomhed, der kan lease en eller flere biler.

Læs mere om billeasing hos ALD Automotive