Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

På arbejde som efterlønner

Det er ikke nødvendigt at ophøre på arbejdsmarkedet, når du går på efterløn. Du kan godt kombinere arbejde og efterløn.

Det er ikke nødvendigt at ophøre på arbejdsmarkedet, når du går på efterløn.

Du må arbejde ubegrænset som lønmodtager, men alt arbejde medfører fradrag i efterlønnen. Som hovedregel sker fradraget time for time. Hvis du har ukontrollabelt arbejde, skal din indtægt omregnes til timer med 235,60 kr. i 2018. 

Lempeligere fradrag for kontrollabelt lønarbejde 

Hvis du har en timeløn på under 235,60 kr. bliver dit fradrag mindre. Men kun for de første 38.329 kr. du tjener pr. år. 

Min timeløn er over 235,60 kr.

For hver time, du arbejder, trækker vi én time i din efterløn. 

Min timeløn er mellem 116,22 og 235,60 kr.

Hvis dit arbejde er kontrollerbart, bliver din indtægt omregnet med 235,60 kr. til et færre antal timer. Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på 127 kr. i timen, beregner vi fradraget sådan:

  • 20 timer x 127 kr. = 2540 kr. : 235,60 kr. = 10,78 timer 

Når du har tjent 38.329 kr. et kalenderår, skal vi igen modregne alle dine arbejdstimer. 

Min timeløn er under 116,22 kr. 

Hvis din timeløn er mindre end 116,22 kr., skal vi fastsætte din løn til 116,22 kr. inden vi omregner til et lempet fradrag. Hvis du arbejder 10 timer i en uge til en løn på 100 kr. i timen, beregner vi fradraget sådan: 

  • 10 timer x 116,22 kr. = 1.162,20 kr. : 235,60 kr. = 4,93 timer i 2018

Generelt

Beløbet på 38.329 kr. i 2018 bliver også nedskrevet med arbejde, der ikke giver et mindre fradrag - for eksempel arbejde hvor timelønnen er større end 235,60 kr. Lønindtægter ved honorarlønnet arbejde, ukontrollabelt arbejde med videre nedskriver også beløbet. 

I det år, du overgår til efterløn, og det år du overgår til folkepension, bliver de 38.329 kr. nedsat afhængig af, hvornår du overgår til eller udtræder af efterlønsordningen. 

Indtægt ved godkendt selvstændig virksomhed, honorararbejde, offentlige og private hverv med videre kan ikke give et mindre fradrag. 

Hvis du arbejder mere end 145,53 på en måned, kan du ikke få udbetalt efterløn i denne måned.

Hvis du er gået på efterløn, efter du har opfyldt to års reglen, kan du bruge arbejdstimerne til at optjene den skattefri præmie. Selvom dine timer er omregnet til et færre antal timer, så er det dine faktiske arbejdstimer, der tæller med til optjening af skattefri præmie. 

Jeg har et ulønnet arbejde

Som efterlønner har du ret til at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde i eksempelvis humanitære, kulturelle eller kirkelige foreninger. Men kun hvis det drejer sig om arbejde, der ikke kan udbydes som lønnet arbejde. Hvis det drejer sig om den sidste type arbejde, kan du under visse omstændigheder arbejde fire timer om ugen. Der er mange regler på området - spørg os derfor, inden du går i gang.