Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Skattefri præmie

Du har mulighed for at optjene skattefrie præmier, hvis du venter med at gå på efterløn.

Hvad er skattefri præmie?

Skattefri præmie er en skattefri belønning til dig, som fortsætter med at arbejde helt eller delvist, efter du har opfyldt udskydelsesreglen. Jo flere timer du arbejder, efter du har opfyldt udskydelsesreglen, jo flere præmieportioner opsparer du.

Læs om mere udskydelsesreglen

I 2018 udgør hver præmieportion 13.416 kr. for fuldtidsforsikrede og 8.944 kr. for deltidsforsikrede. Der kan højest udbetales 12 skattefrie præmieportioner.

Vi udbetaler præmien til dig, når du bliver folkepensionist.

Hvordan optjener jeg skattefri præmie?

For at optjene skattefrie præmier, skal du først have et efterlønsbevis, og opfylde udskydelsesreglen.

Når du har opfyldt udskydelsesreglen, optjener du en portion af den skattefri præmie, hver gang du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 13 uger eller har haft 481 timers arbejde som lønmodtager.

Hvilke timer tæller med til skattefri præmie?

  • Perioder, hvor du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, det vil sige mere end 30 timer pr. uge
  • Timer ved godkendt selvstændig virksomhed mens du er på efterløn
  • Timer ved både selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, når du har været kombinationsforsikret
  • Alle arbejdstimer fra lønmodtagerarbejde, der er udbetalt løn for
  • Alle feriedage du har afholdt, hvor der er udbetalt feriegodtgørelse fra en arbejdsgiversøn- og helligdage, hvor der er udbetalt enten løn eller søn- og helligdagsgodtgørelse
  • Sygedage, hvor der er udbetalt løn fra en arbejdsgiver sygedage, hvor du har fået udbetalt sygedagpenge fra kommunen, og hvor du før sygeperioden har drevet virksomhed i væsentligt omfang.

Hvilke timer tæller ikke med til skattefri præmie?

  • Indtægter fra bestyrelsesarbejde og andre tillidshvervfratrædelsesgodtgørelse
  • Frivilligt ulønnet arbejde
  • Perioder hvor du driver selvstændig virksomhed men ikke i væsentlig omfang 

Jeg er på efterløn

Hvis du har ventet med at overgå til efterløn, til du har haft opfyldt udskydelsesreglen, kan du fortsat optjene skattefrie præmier.

De løntimer, du bliver modregnet for i din efterløn, tæller med til at optjene skattefri præmier. Du skal være opmærksom på, at hvis du får dagpenge eller efterløn i perioden, fra du har opfyldt udskydelsesreglen, til du bliver pensionist, kan din præmie blive nedsat. Nedsættelsen sker, hvis dine timer for udbetalt efterløn, dagpenge, selvstændig virksomhed og lønarbejde tilsammen overstiger 5.772 timer. 

Hvad skal jeg gøre?

Du skal gemme både dine regnskaber og lønsedlerne fra et eventuelt lønarbejde, du har haft efter, at du har fået dit efterlønsbevis. Kun de løntimer og de perioder, vi kan vurdere, at du har drevet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang, kan tælle med til skattefri præmie.

Vi sender et ansøgningsskema om skattefri præmie til dig, umiddelbart før du bliver pensionist. 

Hvem får præmien hvis jeg dør før pensionsalderen?

Hvis du dør før folkepensionsalderen, vil din optjente præmie bliver udbetalt til dine arvinger.