Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Efterløn og selvstændig virksomhed

I nogle situationer kan du få efterløn samtidig med, at du fortsætter din virksomhed.

Kan jeg fortsætte min virksomhed på cirka halv tid? 

Der er to muligheder, for at du kan arbejde på halv tid i din virksomhed og få efterløn for resten. Du kan enten arbejde fast 18½ time pr. uge, eller op til 962 timer pr. år.

Betingelsen for begge ordninger er, at du de seneste tre hele regnskabsår har:

  • drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse
  • drevet virksomheden i væsentligt omfang (over 30 timer pr. uge).

Jeg har præcis 18½ time pr. uge

Hvis du i efterlønsperioden ønsker at arbejde nøjagtigt 18½ time pr. uge, skal du bevise, at du har ansat anden arbejdskraft til at overtage dine arbejdsopgaver, eller at halvdelen af dine arbejdsopgaver er bortfaldet. Ændringen skal være sket indenfor de seneste seks måneder før din overgang til efterløn.

Du vil få efterløn for 18½ timer pr. uge., og du skal i efterlønsperioden have nøjagtigt 18½ time pr. uge i virksomheden.

Jeg har op til 962 timer pr. år

Hvis du har brug for mere fleksibilitet end nøjagtigt 18½ time pr. uge, kan du søge om at drive virksomheden videre i 962 timer pr. år. 

Her er betingelserne, at:

  • virksomheden bliver drevet af dig og eventuelt din ægtefælle uden anden arbejdskraft
  • du har solgt, bortforpagtet eller lukket en del af din virksomhed, så der er bortfaldet arbejdsopgaver svarende til 962 timer pr. år
  • du halverer din indkomst fra virksomheden.
Ændringen til halv tid skal være sket i de seneste seks måneder før overgangen til efterløn. Du kan højst få efterløn for 962 timer pr år.

Er der andre muligheder?

Hvis du ønsker at arbejde mindre end halv tid i din virksomhed, kan du måske ændre den til at være din bibeskæftigelse. Det kræver, at du søger om tilladelse til fortsat at drive den. 

For at få tilladelsen, skal du sandsynliggøre, at

  • den samlede arbejdstid i virksomheden højst er på 400 timer pr. år
  • indtægten (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) ikke overstiger 79.048 kr. regnskabsår.

Hvordan søger jeg om at fortsætte min virksomhed på efterløn?

Hvis du vil søge om at fortsætte din selvstændige virksomhed, skal du udfylde blanketten AR284, som du finder på vores blanketside. Blanketten skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Efter hvert regnskabsårs afslutning skal du udfylde et skema, som også skal attesteres af en af ovenstående personer. 

Kan jeg opstarte en ny virksomhed, hvis jeg allerede er på efterløn?

Hvis du ønsker at opstarte en selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, er det vigtigt, at du forinden har fået en tilladelse fra os. Kontakt os derfor, så vi kan drøfte dine muligheder.