Fortrydelsesordning

Du kan måske få glæde af fortrydelsesordningen, hvis du ikke kan opfylde hovedreglerne eller overgangsreglerne for at få ret til efterløn inden folkepensionsalderen.

Efter de nye hovedregler er det et krav, at du betaler efterlønsbidrag i 30 år. Der er dog indført overgangsregler. Hvis du ikke kan få ret til efterløn ved at opfylde hovedreglen eller overgangsreglerne, kan du tilmelde dig fortrydelsesordningen. Vær opmærksom på, at det kræver, at du har været medlem af a-kassen i mange år. 

Læs om hovedreglerne for betaling til efterløn.

Betingelser for at tilmelde sig fortrydelsesordningen

Født før 1. juli 1960 

  • Du kan ikke tilmelde dig fortrydelsesordningen.

Født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1972 

  • Du skal have været medlem af a-kassen uafbrudt siden 1. januar 1997.
  • Du skal skriftligt tilmelde dig fortrydelsesordningen senest 15 år før efterlønsalderen.
  • Det vil sige, at du skal kunne nå at betale efterlønsbidrag i mindst 15 år, inden du når efterlønsalderen.
Født 1. januar 1973 eller senere 
  • Du skal have været medlem af a-kassen uafbrudt siden din 24 års-dag.
  • Du skal skriftligt tilmelde dig fortrydelsesordningen senest 15 år før efterlønsalderen.
  • Det vil sige, at du skal kunne nå at betale efterlønsbidrag i mindst 15 år, inden du når efterlønsalderen.  

Konsekvenser for din efterlønssats

Din efterlønssats bliver reduceret, fordi du ikke kan nå at indbetale efterlønsbidrag i det antal år, der kræves. For hvert hele år du mangler at betale efterlønsbidrag, bliver din efterlønssats reduceret med 2%. Hvis du for eksempel. mangler at indbetale efterlønsbidrag i otte år, vil din efterlønssats blive reduceret med 8 år x 2% = 16%  

Konsekvenser for skattefrie præmie

Din skattefrie præmie bliver reduceret, fordi du ikke kan nå at indbetale efterlønsbidrag i det antal år, der kræves. For hvert hele år du mangler at betale efterlønsbidrag, bliver din skattefrie præmie reduceret med 4%. Hvis du eksempelvis. mangler at indbetale efterlønsbidrag i otte år, vil hver præmieportion blive reduceret med 8 år x 4% = 32% 

I forhold til hvor mange år bliver min sats og præmie reduceret?

Hvis du er født
Skal din sats/præmie reduceres sådan
1. juli 1960 til 30. juni 1962
Din sats og præmie skal reduceres med 23-25 år. Reduktionen beregnes i forhold til det antal år, der er mellem 1. juli 1999 og den dag, du fylder 62 år.

Eksempel:
Du er født 1. januar 1961 og fylder 62 år 1. januar 2023.Kravet er her 23½ år, som reduktionen skal beregnes ud fra. 

1. juli 1962 til 31. december 1970
25 år
1. januar 1971 til 31. december 1975
Din sats og præmie skal reduceres med 25-30 år. Reduktionen beregnes i forhold til det antal år, der er mellem 1. januar 2008 og den dag, du fylder 62 år. 

Eksempel:
Du er født 1. januar 1974 og fylder 62 år den 1. januar 2036.Kravet er her 28 år, som reduktionen skal beregnes ud fra.   

1. januar 1976 eller senere
30 år