Når efterlønnen slutter

Din efterløn slutter, når du overgår til folkepension.

Efterlønnen ophører i øjeblikket ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. (fra 2019 ændres pensionsalderen) 

Udmeldelse af efterløn 

Hvis du melder dig ud af efterlønnen inden folkepensionsalderen, kan du ikke senere igen gå på efterløn.  

Midlertidigt stop i efterlønnen

Hvis du starter en ny selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, efter du er gået på efterløn, kan du ikke få efterløn, så længe du har virksomheden. Du skal inden opstarten give besked til os, så vi kan sætte din efterløn i bero. 

For igen at have ret til efterløn, skal du ophøre med virksomheden.  Du kan kun gøre dette en gang i efterlønsperioden.