Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Efterløn

Har du ret til efterløn, og hvilke regler gælder der?

Har du ret til efterløn, og hvilke regler gælder der?
Du skal være medlem af Krifa Erhverv og betale efterlønsbidrag for at få ret til efterløn. Hvis du allerede er medlem af en anden a-kasse, bevarer du din anciennitet til efterløn, selv om du skifter til Krifa Erhverv.   

Hvad er efterløn?

Efterløn er en overbygning på den almindelige forsikring mod ledighed. Det er frivilligt, om du vil betale til ordningen. 

Efterlønsordningen er en fleksibel seniorordning. Det betyder, at du har mulighed for at bevare din tilknytning til arbejdslivet. Du kan trække dig delvist eller helt tilbage fra arbejdsmarkedet, når du når efterlønsalderen. Du kan derefter modtage efterløn i op til fem år, indtil du bliver folkepensionist. Efterlønsalderen er i dag 60 år, men hæves i perioden fra 2014 til 2037 gradvist til 66 år. Folkepensionsalderen hæves tilsvarende fra 65 til 69 år, hvilket også har betydning for den mulige længde af efterlønsperioden. 

Du er kun med i efterlønsordningen, hvis du betaler efterlønsbidrag til a-kassen. Efterlønsbidraget er fradragsberettiget. 

Som hovedregel skal du betale efterlønsbidrag i 30 år, men der er undtagelser.   

Hvad kan jeg få?

Principperne i efterlønsordningen er, at betaler du efterlønsbidrag, har du mulighed for i en fem årig periode at få udbetalt op til 203.472 kr. pr. år - i alt 1.017.360 kr. (Beløbene er opgjort før fradrag for dine pensioner.) (Efterlønsreformen der blev vedtaget d. 21-12-2011 medfører ændringer i udbetalingsbetingelserne for personer født efter 01-01-1956 - nærmere beskrivelse følger senere.)

Hvis du udskyder din efterløn i mindst to år og i denne periode fortsætter at drive selvstændig virksomhed i væsentlig omfang, kan du få udbetalt efterløn i op til tre år. Den årlige efterløn vil være op til i alt 670.788 kr. (før fradrag for evt. pensioner) 

Hvis du bliver ved med at arbejde i væsentlig omfang, indtil du bliver folkepensionist, kan du i stedet for efterløn få udbetalt en skattefri præmie

Har du betalt til efterlønsordningen, men alligevel ikke vil gå på efterløn eller have udbetalt skattefri præmie, kan du fravælge efterlønsordningen. Du kan få dit indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt kontant eller overført til en pensionsordning - afhængig af din situation. 

Læs mere om efterlønssats  

Hvordan forbereder jeg mig til efterløn?

Når du nærmer dig efterlønsalderen, er det en god ide at tage bestik af dit liv og dine ønsker til livet som senior. Læs mere på krifa.dk om, hvad du skal overveje.