Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

De 4 vigtigste ting du skal vide om de nye dagpengeregler

Nu er der ikke længe til, at de nye dagpengeregler for selvstændige træder i kraft. Der kan naturligvis stadig ske ændringer, men vi ved at disse 4 hovedområder bliver berørte.

Dagpengereform
 1. Definitionen af din beskæftigelse
 2. Opfyldelse af beskæftigelseskravet
 3. Beregning af dagpengesatsen
 4. Ophør som selvstændig

Definition af beskæftigelse

En erhvervsmæssig aktivitet inddeles i 4 kategorier - lønarbejde, selvstændig virksomhed, fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning. Det er mængden af arbejde, sammen med evt. ejerskab og beskatning af indtægt, der er med til at bestemme, hvilken type beskæftigelse du har.

Det betyder det for dig:

 • Lønansatte ægtefæller, der ikke er medejere, betragtes som lønmodtagere.
 • Du skal eje mindst 50% af virksomheden for at være selvstændig. (Nærmeste families ejerskab medregnes)

Beskæftigelseskravet

Beskæftigelseskravet skal som hovedregel opfyldes inden for de seneste 3 år. Du kan bruge din beskæftigelse fra flere arbejdsforhold samtidig.

Det er din skattepligtige indtægt fra lønarbejde og selvstændig virksomhed, du kan bruge til opfyldelse af beskæftigelseskravet. Driver du virksomhed i selskabsform, er din skattepligtige indtægt lig med din løn plus/minus din andel af virksomhedens skattepligtige overskud/underskud.

I enkelte situationer er det dog dine arbejdstimer, der bruges og ikke din indtægt. I disse situationer vil din skattepligtige indtægt fra den selvstændige virksomhed, omregnes til timer med en fast bestemt omregningssats.

Det betyder det for dig:

 • Flere forskellige beskæftigelser kan bruges samtidig.
 • Beskæftigelsen som selvstændig vurderes ikke længere ud fra virksomhedens omsætning, men ud fra virksomhedens skattepligtige resultat.
 • Du behøver ikke arbejde fuldtid i virksomheden.
 • Indtægten fra virksomheden kan først anvendes, når den fremgår af din årsopgørelse.

Beregning af dagpengesatsen

Beregningen af din dagpengesats, sker som hovedregel ud fra de 12 bedste måneders indtægt du har haft, inden for de seneste 24 måneder.

Det er den samme indtægt, du bruger til beregningen af din dagpengesats, som du brugte til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Det betyder det for dig:

 • Det er ikke først efter 3 års drift af selvstændig virksomhed, at vi beregner på virksomhedens resultat.
 • Indtægten fra flere forskellige beskæftigelser medregnes samtidig.
 • Indtægten fra virksomheden kan først medregnes, når den fremgår af din årsopgørelse.

Ophør

Du skal stadig ophøre helt som selvstændig for at kunne modtage dagpenge, med mindre du har haft lønarbejde nok til, at virksomheden kan betragtes som bierhverv.
 
Som hovedregel dokumenteres et ophør ved at du får et ophørsbevis fra SKAT. 

Driver du virksomhed i selskabsform, er der stadig mulighed for at lave ændringer i formålsparagraffen, således at du ikke behøver lukke selve selskabet ned.

Det betyder det for dig:

 • Du kan hjemtage driftsudstyr til dig selv privat.
 • Det er i højere grad SKAT, der godkender dit ophør.


Er du stadig ikke 100 meter mester i de nye regler, kan du læse mere her: