Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Krav til beskæftigelse

For at have ret til dagpenge skal du opfylde beskæftigelseskravet. Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved enten lønarbejde eller ved drift af selvstændig virksomhed.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 kan du bruge din skattepligtige indtægt til at få ret til dagpenge.

  • Det gælder, uanset om du er lønmodtager, eller om du har selvstændig virksomhed.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Beskæftigelseskravet skal opfyldes inden for 3 år, hvor du samtidig har været medlem af en a-kasse.

Beskæftigelseskravet lyder på:

  • 52 ugers drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, eller
  • lønarbejde i 1.924 timer, eller indtægter fra lønarbejde på kr. 223.428,- (2017- tal)

Beskæftigelseskravet kan også under særlige regler opfyldes ved en kombination af lønarbejde og selvstændig virksomhed.

Som selvstændig

Hvis beskæftigelsen fra din selvstændige virksomhed, kan bruges til opfyldelse af beskæftigelseskravet, skal du have drevet din virksomhed ”i væsentligt omfang”. Det betyder, at dit arbejde i virksomheden skal kunne sidestilles med lønarbejde på over 30 timer pr. uge.

I vores vurdering af din arbejdstid, bruger vi dine oplysninger om:

  • din arbejdstid
  • dine arbejdsopgaver
  • antal ansatte
  • virksomhedens art, herunder pris pr. behandling, vare, time el. lignende
  • din omsætning, som fremgår af dit regnskab eller lignende.

I A-kassen sammenholder vi dine oplysninger med din omsætning. Vi tager naturligvis hensyn til, at du ikke har en indtægt for alle timer. Det kan være, at du har kørsel, forberedelsestid, administration eller andre opgaver, som du ikke får direkte betalt af dine kunder. Vi er dog nødt til at sikre os, at den overvejende del af dit arbejde giver dig en indtægt. Derfor har vi brug for oplysninger om din omsætning.

De uger, hvor vi vurderer, at du har arbejdet i væsentligt omfang, medregnes til beskæftigelseskravet som fuldtidsarbejde. 

Som lønmodtager

Siden 1. juli 2017 opfyldes beskæftigelseskravet fra lønarbejde ud fra enten indtægterne eller timerne.

Er det første gang, du skal have dagpenge udbetalt, er det indkomstkravet, du skal opfylde. Har du brugt din nuværende dagpengeret op, er det også indkomstkravet, du skal opfylde.

Indkomstkravet betyder, at du skal have haft en indkomst på minimum 223.428 kr. (2017-tal) Der kan højst medregnes 18.619 kr. pr. måned.

Timekravet gælder for dig, der endnu har en gyldig indplacering. Timekravet er 1.924 timer.

Det gælder for både indkomstkravet og timekravet, at din arbejdsgiver skal have indberettet arbejdet og indtægten til SKAT.