Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Beregning af dagpengesats

Vi beregner din dagpengesats enten på virksomhedens overskud eller på dit lønarbejde. Beregningsmetoden afhænger af, hvor længe du har drevet virksomhed. Du skal have været medlem af a-kassen i den periode, vi beregner på.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 bliver din sats beregnet ud fra din skattepligtige indtægt.

  • Vi beregner din sats ud fra din samlede skattepligtige indtægt fra lønarbejde og selvstændig virksomhed, når indtægten herfra fremgår af din årsopgørelse.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Beregning af dagpengesats som selvstændig

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af din indtjening. Se hvordan vi beregner i skemaet neden for.  

  Virksomhedsdrift

mindre end 3 hele

regnskabsår


Virksomhedsdrift

mere end 3 hele

regnskabsår 


Indmeldt i a-kasse forud for opstart

Seneste lønarbejde, der kan beregnes på

Overskud af de to bedste regnskabsår indenfor de seneste fem hele regnskabsår (indenfor medlemsperioder).

Mulighed for mindstesats, ved medlemskab i 3 år.

Optaget i a-kasse som selvstændig

Overskud af det/de afsluttede regnskabsår

Satsberegning på lønarbejde

Har du drevet virksomhed i mindre end 3 år og har du inden opstarten haft lønarbejde, beregner vi din sats ud fra dette lønarbejde. Læs om beregning på lønarbejde

Satsberegning på overskud

Når vi beregner din dagpengesats,  bruger vi virksomhedens resultat før renter. Vi kan kun bruge overskuddet af hele, afsluttede regnskabsår. Det første regnskabsår er "helt", hvis det er på mindst 26 uger. De andre år skal være på 12 måneder. Du skal have været medlem af a-kassen den dag, regnskabsåret slutter.

Nye dagpengeregler for selvstændige

Da dagpengereformen trådte i kraft den 1. juli 2017, ændrede den dagpengesystemet for alle lønmodtagere i væsentlig grad. 

For at få mere ensrettede regler på området, har Folketinget den 20. december 2017 vedtaget en reform af dagpengereglerne for selvstændige og personer med atypiske ansættelse, dvs. tidsbegrænsede ansatte, deltidsansatte og vikarer.

Ændringerne sker, fordi arbejdsmarkedet er i forandring og skal kunne rumme de mange nye, skiftende og sammensatte former for arbejde i fremtiden. Med de nye regler får vi et mere fleksibelt dagpengesystem, hvor man i højere grad ser på en persons samlede beskæftigelse i stedet for, at den pågældende skal betragtes som enten lønmodtager eller selvstændig. 

Konkret betyder det, at personer, der kombinerer forskellige beskæftigelsesformer, vil opleve at få et bedre økonomisk sikkerhedsnet i dagpengesystemet.

Krifa har deltaget i processen med få skabt en nyt dagpengesystem. Vi har været i løbende dialog med arbejdsgruppen under Beskæftigelsesministeriet, hvor vi er kommet med forslag og givet sparring. 

Vi går nu i gang med at forberede implementeringen at de nye ændringer, så vi er klar til at hjælpe, når lovgivningen træder i kraft. Frem mod den dato vil vi løbende informere og vejlede på vores hjemmeside og i nyhedsmails, så vores selvstændige og medlemmer med atypisk ansættelse føler sig klædt på til de nye regler.  


En eller flere ejere?

Som udgangspunkt skal din andel af det årlige overskud være på mindst 262.560 kr. (266.640 kr. i 2017), for at du får den maksimale dagpengesats, som i 2016 er 836 kr. (2017 er 849) pr. dag. Har du været eneejer af virksomheden, bruger vi hele overskuddet til beregning af din sats. Har I været flere om virksomheden, eller har din ægtefælle deltaget i den, bruger vi kun din andel af overskuddet til beregningen.  

82% sats 

82% satsen er i 2017 på 696 kr.

For at få 82% satsen skal du opfylde 3 krav:

  • Du skal mindst have drevet virksomheden som hovederhverv de seneste 3 hele regnskabsår eller de seneste 3 hele år 
  • Du skal have været medlem af en a-kasse i samme periode 
  • Vi skal kunne vurdere, at du i hvert af disse 3 år har drevet virksomhed i væsentligt omfang.