Barsel

Når du bliver gravid eller skal være far, er det Udbetaling Danmark, der kan udbetale barsels dagpenge til dig.

Hvis du er gravid, kan du gå på barsel fire uger før din termin. For at få penge under din barselsorlov skal du kontakte Udbetaling Danmark, som så udbetaler barsels dagpenge til dig.  
Hvis du bliver syg under din graviditet, eller hvis dit arbejde medfører risiko for fosteret eller graviditeten, gælder der særlige regler. Kontakt din kommune og hør nærmere. 

Barsels- og fædreorlov

Moderen har ret til fravær 14 uger efter fødslen.

Faderen har ret til fravær to sammenhængende uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet. Hvis faderen er i lønarbejde, og arbejdsgiveren er indforstået, kan de to uger holdes senere inden for de første 14 uger efter fødslen.

Forældreorlov

Fra den 15. uge efter fødslen har forældrene ret til samlet 32 ugers forældreorlov med dagpenge. Faderen kan påbegynde forældreorloven inden udløbet af de 14 uger.

Samlet set har et forældrepar ret til 52 ugers orlov med barsels dagpenge, hvoraf to uger særligt er til faderen, og 18 uger som udgangspunkt er til moderen. 

Hvis du har brug for nærmere vejledning, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Læs mere om barselsorlov