Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Privat dagplejer

Som privat dagplejer/børnepasser ligger du i et grænseland mellem at være selvstændig og lønmodtager.

Godt at vide! 

 • Fra 1. oktober 2018 bliver reglerne i a-kassen ensrettet med reglerne i SKAT.
 • Det betyder, at det er måden, du bliver beskattet på, der afgør, om du er selvstændig eller lønmodtager.

 • Bruger du det forhøjede fradrag som dagplejer, vil du blive betragtet som lønmodtager.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Offentlige myndigheder som SKAT og sygedagpengekontoret, vil typisk betragte dig som selvstændig, når du er privat dagplejer/børnepasser.

I a-kassen vil du som udgangspunkt også blive betragtet som selvstændig. Men under nogle omstændigheder kan vi betragte dig som lønmodtager.

Følgende gælder, uanset om du betragtes som selvstændig eller som lønmodtager

 • Du er ansat af børnenes forældre, i stedet for af kommunen
 • Du passer børnene i dit eget hjem, eller i lokale du lejer dig ind i
 • Der foreligger en kontrakt mellem dig og børnenes forældre
 • Du er godkendt som privat dagplejer/børnepasser af kommunen
 • Du bør have en erhvervsansvarsforsikring, så du er forsikret hvis et barn kommer til skade.

Muligheder og begrænsninger for selvstændige

Når du er privat dagplejer/børnepasser, er det vores udgangspunkt, at vi betragter dig som selvstændig. Og som sådan kan du drive virksomheden meget frit.

 • Du kan ansætte vikarer, hvis du skal have ferie eller bliver syg
 • Du kan selv tegne sygeforsikringen for selvstændige
 • Du kan sælge tillægs produkter som f.eks bleer el.lign.
 • Du kan frit vælge, om du vil bruge dagplejerfradraget eller skatte- og fradragsregler for selvstændige.

Betingelserne for at få dagpenge som privat dagplejer/børnepasser

 • Dit arbejde skal kunne sidestilles med fuldtidsarbejde i 1 år. Det betyder, at du skal have passet mindst 3 børn på fuldtid i 52 uger.

Desuden er der en række regler, du skal opfylde for, at du kan søge om dagpenge:

 • Du skal være ledig. Som selvstændig betyder det, at du skal have afviklet din virksomhed fuldstændig.

Det betyder bl.a. at:

 • Alt det udstyr, du har brugt i driften af din virksomhed som privat dagplejer/børnepasser, skal afvikles. Dvs. at legetøj, høje stole, barnevogne, klapvogne, senge og lign. skal sælges eller på anden måde afvikles.
 • Hjemmeside/Facebook skal lukkes ned.
 • Det skal være muligt, at du kan få beregnet en dagpengesats. Hvis du har drevet virksomhed som privat dagplejer i mindst hele 3 regnskabsår, får du beregnet en dagpengesats ud fra din virksomheds resultat. Satsen beregnes ud fra de 2 bedste regnskabsår, du har ud af de seneste 5 år. Kun regnskabsår, hvor du har været medlem af a-kassen, kan benyttes.
 • Dagpengeretten indtræder tidligst 3 uger efter ophørsdatoen (venteperioden).

OBS : Du kan ikke skifte fra en status som selvstændig, til en status som lønmodtager.

Muligheder og begrænsninger for lønmodtagere.

Hvis vi skal kunne betragte dig som lønmodtager, så er der helt specifikke ting som du ikke må, og noget du skal.

 • Du må ikke have tilknyttede vikarer. Dog er det tilladt, at have en person du kan trække på, ved akut behov. Men kun i meget begrænset omfang.
 • Du må ikke bruge skatte- og fradragsregler for selvstændige, men skal bruge dagplejerfradraget.
 • Du skal lave en faktisk lønseddel for hvert barn du passer. Brug fx blanket AK 118.
 • Du skal have sædvanlig løn fra forældrene, også under sygdom og ferie.
 • Forældrene skal tegne sygeforsikringen som arbejdsgivere, hvis de skal have refusion for den løn de udbetaler til dig, imens du er syg.
 • Du må ikke sælge tillægs produkter.

Fordele ved at have status som lønmodtager

 • Hvis du skal søge om dagpenge, har du dog nogle fordele, som selvstændige ikke har.
 • Du har ikke en venteperiode på 3 uger, men kan få dagpenge fra dag 1, medmindre du er selvforskyldt ledig.
 • Du skal ikke afvikle dit driftsudstyr, eller have lukket hjemmeside el.lign.
 • Du skal have beregnet din dagpengesats, ud fra en 3 måneders periode, hvor du har haft mindst 3 børn. Dette vil normalt betyde, at du vil få a-kassens højeste dagpengesats.
 • De er din indtægt der omregnes til timer. Har du en høj indtægt, kan timerne også være mange, og måske skal du afspadsere nogle timer. (Reglen om afvikling af ekstra timer, bortfalder fra den 1 juli 2017

OBS : Hvis der sker ændringer i din måde at arbejde på, kan det betyde, at du ikke kan betragtes som lønmodtager. Men så bliver du bare betragtet som selvstændig.

Har du spørgsmål?

Du kan finde svar i brochuren om privat dagpleje/børnepasser. Men du er også altid velkommen til at kontakte os.