Kurven er tom
Du har valgt:
Ønsker du at købe a-kasse og fagforening?
Er du også interesseret i fagforening? Vælg fagforening
Er du også interesseret i a-kasse? Vælg a-kasse

Atypisk virksomhed

Det bliver stadig mere og mere normalt at arbejde på atypiske vilkår. I forhold til A-kassen er det vigtigt at få afklaret, om din måde at arbejde på, skal vurderes som selvstændig virksomhed eller som lønarbejde. Det har betydning for, hvilke rettigheder du kan opnå i A-kassen.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 bliver reglerne i a-kassen ensrettet med reglerne i SKAT. 
  • Det betyder, at det er måden, du bliver beskattet på, der afgør, om du er selvstændig eller lønmodtager.

  • Du er lønmodtager, hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed og har en almindelig lønaftale.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Myndigheder som fx SKAT og sygedagpengekontoret, kan have et andet syn på dig og din måde at arbejde på, end A-kassen har.

Selskaber

Hvis du driver virksomhed i selskabsform, vil SKAT og sygedagpengekontoret betragte dig som lønmodtager i selskabet.

 A-kassen derimod vurderer dig som selvstændig, fordi du er den faktiske ejer.

Beskæftigelse i ægtefælles virksomhed

Hvis du arbejder i en virksomhed der ejes af din ægtefælle, vil A-kassen som oftest betragte dig som selvstændig. Der er enkelte undtagelser som du kan læse mere om.

Men SKAT og sygedagpengekontoret vurderer det ud fra, om du får en almindelig løn fra din ægtefælle, eller om du er registreret som medhjælpende ægtefælle i skattemæssig henseende.

Atypisk beskæftigelse

Hvis du får tilbudt arbejde på nogle atypiske vilkår, skal der laves en konkret vurdering af, om du skal betragtes som lønmodtager eller som selvstændig.

Der er dog nogle generelle vilkår, som SKAT laver deres vurdering ud fra. 

Det er fx om du:

  • selv afholder udgifterne forbundet med opgaverne.
  • udfører opgaverne med eget udstyr, og selv har afskrivninger og vedligehold på det.
  • er forpligtet til at udføre opgaverne personligt, eller om du kan sætte en anden til det.
  • selv høster goodwill for dit arbejde - altså i hvilket navn arbejdet bliver udført.
  • selv bærer risikoen ved fejl og reklamationer.
  • selv kan tilrettelægge din arbejdsdag og din arbejdstid.
  • er underlagt en andens kontrol.

Du kan læse mere om SKAT´s vurdering, på deres egen hjemmeside SKAT.dk 

Der indgår også mange andre elementer i vurderingen. Ingen af ovenstående punkter kan i sig selv afklare, om du arbejder i et "tjenesteforhold" eller om du er selvstændig. Det kommer an på en individuel og konkret vurdering.

Det er derfor en god idé at få et bindende tilsagn fra SKAT.

I A-kassen bruger vi mange af de samme elementer i vores vurdering. Men det bliver også afgørende for vurderingen, hvordan du faktisk opgiver din indtægt til SKAT.
Det kan ofte være små ting der bliver afgørende i vurderingen. Derfor er det altid en god idé, også at drøfte din beskæftigelse med A-kassen.

Læs mere om det at være:

Privat dagplejer