Ændring til bierhverv

Ændrer du din virksomhed fra hovederhverv til bibeskæftigelse, kan det have indflydelse på dine muligheder for at få dagpenge.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 bliver reglerne for ændring til bierhverv enklere.
  • Hvis du får brug for supplerende dagpenge, skal du have haft 80 timers lønarbejde i gennemsnit pr. måned de seneste 6 måneder. Det er en betingelse, at du har haft arbejde i 5 af de 6 måneder.

Læs om supplerende dagpenge sammen med bierhverv (også kaldet selvstændig bibeskæftigelse

Fra hovederhverv til bierhverv

Hvis du ændrer dit hovederhverv til bierhverv, er det ikke tilstrækkeligt, at du giver os besked om det. Det er et krav, at du rent faktisk beviser, at du ikke længere har virksomheden som din hovedbeskæftigelse. Dette beviser du ved, at du har haft lønarbejde i et vist omfang. Først den dag du søger om dagpenge fra os, kan vi vurdere, om du har haft lønarbejde nok. 

Krav om lønarbejde når du søger om dagpenge

Det betyder, at du den dag du for eksempel har mistet dit lønarbejde og søger om dagpenge, skal have haft mindst 1.924 timer lønarbejde (1 år på fuld tid) indenfor de sidste 65 uger (15 måneder), umiddelbart inden du bliver jobsøgende. Dette krav gælder, uanset hvor lang tid det er siden, du har haft virksomheden som din hovedbeskæftigelse eller har haft lønarbejde.

I nogle få situationer er det nok, at du kun har haft ½ års arbejde på fuld tid (962 timer) indenfor de sidste 35 uger. 

Det kræver: 

  • en væsentlig ændring af driften i din virksomhed, som gør, at arbejdsmængden er reduceret 
  • at denne ændring er sket samtidig med, at du er begyndt i lønarbejde. 

Dokumentation for driftsændring

Det er vigtigt, at du kan dokumentere driftsændringen overfor os, fx ved en salgskontrakt, opsigelser eller andet. Det må heller ikke umiddelbart være muligt at bringe virksomheden tilbage til samme stand, som den var før driftsændringen.

Opfylder du ét af kravene til omlægning, har du normalt ret til dagpenge samtidig med, at du fortsætter din selvstændige virksomhed. Det er naturligvis en forudsætning, at du ikke øger driften i ledighedsperioden, og at du ellers er til rådighed for arbejdsmarkedet.