Arbejde i ægtefælles virksomhed

Er du beskæftiget i ægtefælles virksomhed, betragtes du som oftest som selvstændig af A-kassen. Dette er uanset om du er ansat og får løn eller du bare hjælper til.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 er du lønmodtager, hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed og har en almindelig lønaftale.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Status i din ægtefælles virksomhed

Som a-kasse skal vi vurdere, om du får status som selvstændig, når du arbejder i din ægtefælles virksomhed. Der er forskellige måder, du kan arbejde i din ægtefælles virksomhed på. Du kan være skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle, almindelig ansat med løn - eller det kan være, at du "går til hånde" med eller uden løn. 

Medarbejdende ægtefælle 

Du kan blive skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle. Det indebærer, at du over for SKAT er registreret med 15 timers arbejde om ugen. Et vist beløb af virksomhedens overskud bliver herefter overført til beskatning hos dig. Denne registrering indebærer derfor nogle skattemæssige fordele. Vi som a-kasse vil altid anse dig for at være selvstændig, hvis du er skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle. 

Ansat ægtefælle

Du kan også være lønansat i din ægtefælles virksomhed. A-kassen anser dig som selvstændig, hvis der i virksomheden er under 20 fuldtidsansatte på årsbasis, du har overordnede eller ledelsesmæssige opgaver - fx tilsynet med andre medarbejdere - eller dine løn- og arbejdsvilkår afviger fra andre ansattes vilkår. 

Fagforening 

Selv om du som ansat ægtefælle betragtes som selvstændig i forhold til a-kassen, kan fagforeningen i nogle situationer betragte dig som lønmodtager. Hvis du fx er ansat på normale lønmodtager vilkår, får normal løn og ikke har en højere lederstilling, så er du i fagforeningens øjne under lønmodtager begrebet. I disse situationer kan du derfor godt være medlem af fagforeningen, og få hjælp og rådgivning fra dem. 

Gå til hånde i ægtefællens virksomhed

Hvis du hverken er skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle eller får løn, vil vi som oftest alligevel anse dig for selvstændig, hvis du arbejder i virksomheden. Arbejdet kan være alt fra mindre administrationsopgaver, eksempelvis føring af kassekladde over medhjælp i de daglige opgaver til decideret deltagelse i den almindelige drift af virksomheden. 

Undtagelser - hvornår anses du ikke som selvstændig? 

For at kunne blive anset som almindelig lønmodtager, skal du som minimum opfylde følgende tre betingelser: 

  • Der er over 20 fuldtidsansatte i virksomheden 
  • Dine løn- og arbejdsvilkår er de samme som de andre ansattes 
  • Du ikke har ledelsesmæssige overordnede opgaver 
Samtidig er det naturligvis en betingelse, at du ikke personligt ejer noget af virksomheden.