Sygedriftstabsforsikring

Med en sygedriftstabsforsikring lider din virksomhed ikke tab, hvis du eller én af virksomhedens nøglepersoner bliver syge.

Mange virksomheder har en driftstabsforsikring, der dækker, hvis virksomheden ligger stille på grund af brand, vandskade eller lignende.

Men har du tænkt over konsekvenserne, hvis du eller en anden nøgleperson i virksomheden bliver uarbejdsdygtig i kortere eller længere tid på grund af sygdom eller ulykke?

Hvad dækker forsikringen?

Hvis én af de forsikrede personer bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, dækker forsikringen virksomhedens tab på grund af nedgang i den forsikredes personlige omsætning.

Hvis det er muligt at reducere eller helt undgå nedgang i omsætningen ved at ansætte en vikar eller ved en ekstra indsats fra kollegaernes side, dækker forsikringen de ekstra omkostninger, virksomheden har til at opretholde omsætningen.

Forsikringen dækker, når fraværet overstiger 3 uger, og den dækker i op til 49 uger.

Hvordan opgøres erstatningen?

Erstatningen opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning og den faktiske omsætning.

Erstatning for eventuelle udgifter til at begrænse driftstabet bliver lagt oven i erstatningen for tabt omsætning. Omvendt bliver sparede omkostninger trukket fra i opgørelsen.

Pris og dækning

Som medlem af  Krifa får du 5% rabat på Codans til enhver tid gældende tarif. 

Prisen for Krifa medlemmer udgør i 2017:

Maksimal dækning pr. måned


Pris pr. år


16.608 kr.  4.192 kr. 
22.143 kr.  5.590 kr. 
27.495 kr.  6.941 kr. 

Kontakt

Læs mere om sygedriftstabsforsikring eller ring og hør nærmere i Krifa på telefon 7227 7800.