Sygdom

Hvis du som selvstændig bliver syg, udbetaler kommunen sygedagpenge til dig.

Når du driver selvstændig virksomhed, har du normalt ret til sygedagpenge fra kommunen.

Når du driver selvstændig virksomhed, har du normalt ret til sygedagpenge fra kommunen.

Frivillig forsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en frivillig forsikring. 

Forsikringen giver dig følgende fordele: 

  • Du kan få sygedagpenge med minimumsydelsen fra 1. eller 3. sygedag i stedet for fra 15. sygedag 
  • Minimumsydelsen er 2/3 af den maksimale sats (2.867 kr. pr. uge i 2018) 
  • Du har ret til minimumsydelsen i hele sygeperioden, det vil sige også udover de første 2 uger 
  • Efter 2 uger vil du få beregnet sygedagpengene på dit overskud, hvis det giver dig ret til mere end minimumsydelsen.
Præmien betales én gang årligt den 1. april og afhænger af: 

  • om du ønsker sygedagpenge fra 3. fraværsdag (Type 1), eller allerede fra 1. fraværsdag (Type 2) 
  • om du i de første 2 uger af din sygeperiode vil sikres til minimumsydelsen eller til fuld sats.

Frivillig forsikring


Pris for minimumsdækning


Pris for maksimumsdækning


Type 1: Sygedagpenge fra 3. fraværsdag  1.858 kr.  2.787 kr. 
Type 2: Sygedagpenge fra 1. fraværsdag  2.870 kr.  4.305 kr. 

Pris pr. 01.04.2018

Du kan tegne forsikringen hos:

Udbetaling Danmark
Sygedagpengeforsikring
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Telefon: 70 12 20 32

Forsikringen kan kun tegnes af ejere/medejere af enkeltmandsvirksomheder/interessentskaber. 

Udfyld tilmeldingsblanket for selvstændige erhvervsdrivende.

Driver du selvstændig virksomhed i selskabsform, så er du lønansat i selskabet og har dermed ret til løn under sygdom eller sygedagpenge efter regler for lønmodtagere. Din virksomhed kan dog sikre sig mulighed for refusion af sygedagpengeudgifter.

Udfyld tilmeldingsblanket for private arbejdsgivere.

Læs mere om sygedagpengeforsikringen.