Sundhedsforsikring og pensionsordning

Er din pensionsopsparing god nok - og tilstrækkelig? Er du sikret godt nok, hvis du bliver uarbejdsdygtig eller ramt af kritisk sygdom? Hvordan er dine efterladte stillet, hvis du dør?

Krifa har indgået aftale med PFS - Pension For Selvstændige - om pension og sundhedssikring på favorable vilkår.

Hvem er omfattet?

Ordningen kan oprettes af virksomhedsejere, ægtefælle/samlever og ledende medarbejdere i virksomheden.

Livsforsikring ved død 

En skattefri engangsudbetaling ved egen eller ægtefælles/samlevers død 

Kritisk sygdomsdækning 

En skattefri engangsudbetaling ved kritisk sygdom 

Tab af erhvervsevne 

En månedlig skattepligtig udbetaling ved nedsættelse af erhvervsevne med mindst 50%. Udbetales efter 3 måneder 

Sundhedssikring 

En dækning af behandlingsudgifter på klinik eller privathospital på op til 1,5 mio. kr. om året. 12 behandlinger pr. kalenderår hos fysioterapeut og/eller kiropraktor tilsammen 

Pensionsopsparing 

En pensionsopsparing på alders-, rate eller livsrentebasis. Eventuelt tilknyttet garanti ved opnået pensionsalder mod negativ forrentning - også når der investeres i aktier og obligationer. 

To varianter

De 5 hovedområder kan købes som en FLEX velfærdspakke, hvor du selv har indflydelse på fordelingen mellem de enkelte hovedområder, og hvor du mere præcist kan få dine ønsker og behov dækket ind. Du kan også vælge at købe en BASIS velfærdspakke med fast fordeling.

Sundhedssikring alene

Virksomhedsejere, ægtefæller og samlevere kan også vælge at købe en særskilt sundhedssikring uden pension, livsforsikring, kritisk sygdom, invaliditet og tab af erhvervsevne.

Du kan læse mere om ordningerne og eventuelt udfylde en kontaktformular på PFS' hjemmeside.

Fakta om PFS

PFS er oprettet i 1990 som en fond, hvis formål alene er at tilbyde forsikrings- og pensionsordninger til sine kunder på markedets bedste vilkår. Det sikres ved, at PFS kontinuerligt følger med i markedet og med mellemrum udliciterer pensionsordningen. 

PFS har ingen aktionærer, der skal have udbytte. Alt overskud går tilbage til kunderne i form af bonus, eller til at holde kommende års forsikringspræmier nede.