Erhvervssygdomssikring

Alle der arbejder, kan risikere at få en erhvervssygdom. Som selvstændig kan du blive sikret gennem AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)

I 1999 blev Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) oprettet. Institutionens formål er at udbetale erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. 
AES har siden starten været obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark. Som selvstændig har du også mulighed for at sikre dig mod erhvervssygdomme i AES.

Der er forskel på en ulykke og en sygdom. En ulykke er noget, der sker pludseligt, hvorimod en sygdom viser sig over en længere periode.

Læs mere om erhvervssygdomssikringen