NEM Forsikring A/S - erhvervsforsikringer

Abonnerer du på vores erhvervsrådgivning eller er med i vores a-kasse, kan du få et tilbud på erhvervsforsikringer gennem NEM Forsikring A/S.

Ønsker du et konkret tilbud på Erhvervsforsikringer, skal du bare kontakte NEM-forsikring.

Forsikringstilbuddet kan omfatte:

Forsikring af erhvervsbygninger

- bygninger hvori der foregår erhverv.

Forsikring af erhvervsløsøre

- lager af råvarer, færdigvarelager, maskiner, inventar med videre.

Forsikring af driftstab

- mister du din omsætning som følge af en dækningsberettiget skade på f.eks. varelager, så har du her mulighed for at få dit tab dækket.

Transportforsikring

-har du ansvaret for en vare efter, at den har forladt din virksomhed, og der sker en transportskade på den, har du her mulighed for at få et eventuelt tab dækket.

Arbejdsskadeforsikring

- har du ansatte, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring. Den dækker skader, der påføres den ansatte i arbejdstiden.

Køretøjer

- hvis du har køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt.