Hotline om sygemelding, fleksjob mv

Kan du som selvstændig eller freelancer få sygedagpenge? Kan du få fleksjob i din egen virksomhed? Hvornår udløber retten til sygedagpenge, og hvad sker der, hvis du ikke er rask? Få svar på, hvilke muligheder du har.

På dette område vil det være socialrådgivere, som besvarer dit kald.

De kan svare på spørgsmål om:

  • Ret til sygedagpenge som selvstændig - Hvilket beskæftigelseskrav skal opfyldes?
  • Sygedagpengeforsikring - Hvad er det, og hvad er fordele og ulemper ved denne forsikring?
  • Uarbejdsdygtighed - Hvad betyder denne vurdering for dine rettigheder?
  • Hvad går det ud på, når jeg møder begrebet "bred vurdering af arbejdsevne" i en dialog med kommunen?
  • Revurderingstidspunkt efter 22 uger - Hvad gør jeg hvis sygedagpengene ophører?
  • Forlængelsesmuligheder - Er der én af de 7 forlængelsesmuligheder noget, jeg kan få glæde af?
  • Fleksjob i egen virksomhed - Hvilke betingelser skal jeg opfylde, før det kan blive virkelighed?


Ring på tlf. 7227 7427, så stiller vi dig videre til hotlinen. 

Er du ikke kunde i Erhvervsrådgivning, kan du købe det her.