Rådgivning om personalejura og ansættelsesvilkår

Abonnerer du på vores erhvervsrådgivning, tilbyder vi rådgivning omkring personalejura og ansættelsesvilkår til mindre virksomheder og solo-selvstændige. Vi klæder dig på til opgaven som arbejdsgiver for dine medarbejdere - og dermed også til din opgave med at sikre god arbejdslyst i din virksomhed. Trivsel og god arbejdslyst er vigtige faktorer for, at en virksomhed klarer sig godt. Derfor ved vi også, at mange arbejdsgivere efterspørger en rådgivning, der går efter den ”rigtige” løsning

Du skal være opmærksom på, at der er tale om mundtlig rådgivning. VI vil gerne rådgive på et oplyst grundlag, hvilket betyder, at du eksempelvis kan indsende en ansættelseskontrakt, som du ønsker gennemgået.

Du skal være opmærksom på, at Krifa Erhverv ikke er en arbejdsgiverforening. Vi yder alene mundtlig rådgivning, og fører ikke sager på dine/virksomhedens vegne. Vi rådgiver dig ikke konkret om, hvorvidt du kan opsige en specifik medarbejder eller ej. Men vi giver dig en generel rådgivning om, hvilke overvejelser du bør gøre dig, hvis du overvejer at opsige en medarbejder.

Hvilke spørgsmål kan vi bl.a. hjælpe med:

 • Ansættelse - Hvad skal der stå i ansættelsesbeviset?
 • Opsigelse af medarbejdere - Hvad skal jeg generelt være opmærksom på?
 • Opsigelsesvarsler - Hvor langt varsel skal jeg give?
 • Ferieplanlægning - Hvad har mine medarbejdere krav på?
 • Medarbejderes sygedagpenge - Hvornår skal jeg betale og hvor længe?
 • Lægeerklæring og sygesamtaler - Hvornår og hvordan?
 • Medarbejderes barsel - Hvem betaler hvad, og hvor længe?
 • Pension - Hvilke muligheder er der?
 • Overarbejdsbetaling - Hvornår og hvordan?
 • Medarbejderes fleksjob - Hvad skal jeg overveje, når jeg ansætter?
 • Overenskomst - Hvornår og hvordan?
 • Rekruttering - Hvad må jeg skrive i et stillingsopslag?
 • Søgnehelligdage - Skal jeg betale?
 • Hvilken betydning har det, hvis jeg som solo-selvstændig har lønarbejde ved siden af min selvstændige virksomhed?

Hvordan får du kontakt med os?

Du ringer til Krifa Erhverv på telefon 7227 7427, og spørger efter personalejuridisk rådgivning. Du kan komme i kontakt med os på alle hverdage fra 9.30 – 15.00.