Forretningsbetingelser

Baggrund og ramme

 • Krifa Erhverv bygger på grundtanken om, at arbejdsgivere og lønmodtagere mere er hinandens forudsætninger end modsætninger.
 • På den baggrund har Krifa Erhverv til formål at rådgive og vejlede om mange af de udfordringer, man møder i livet som selvstændig.
 • Krifa Erhverv er IKKE en arbejdsgiverforening. Derfor vil vores fokus ifm. konkrete dialoger om personalejura, løn- og ansættelsesvilkår være rådgivning, så vi kan hjælpe dig med at håndtere spillereglerne på arbejdsmarkedet korrekt. Derimod vil Krifa Erhverv ikke føre en konkret sag for dig.

Hvem kan blive kunde i Krifa Erhverv?

 • Krifa Erhverv kan købes af solo-selvstændige, freelancere og selvstændige med op til og med 9 medarbejdere.
 • Hvis du har lønarbejde ved siden af at være selvstændig, så anbefaler vi, at du tegner et Basis eller Plus medlemskab af Kristelig Fagforening, så du kan få hjælp i din lønmodtagerrolle. I denne situation vil du også have adgang til de ydelser og produkter, som ligger i Krifa Erhverv.

Pris og betaling

 • Abonnemensprisen på Krifa erhverv er 139 kr. om måneden excl. moms.
 • Abonnementet opkræves én gang i kvartalet. Abonnementet betales forud.
 • Abonnementsbetalingen skal tilmeldes betalingservice.
 • Vær gerne opmærksom på, at du kan modtage to opkrævninger, hvis du både har købt Krifa Erhverv til din virksomhed, og samtidig har tegnet et personligt medlemskab af Kristelig A-kasse og evt. hertil har købt Lønsikring.

Opsigelse

 • Du kan selv opsige din kundeaftale med 14 dages varsel til udgangen af et kvartal. 
 • Krifa Erhverv kan hæve kundeaftalen, hvis Krifa Erhverv ikke modtager betaling for abonnementet. 
 • Krifa Erhverv kan herudover opsige kundeaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. I sådanne tilfælde har du som kunde krav på en begrundelse.

Håndtering af persondata

 • Krifa Erhverv må udveksle oplysninger med Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening til brug for den praktiske håndtering kundeforholdet.
 • Krifa Erhverv må behandle data mhp. at sende så relevant information som muligt. Se mere på krifa.dk/privacy.

Ansvar

 • Krifa Erhverv påtager sig intet ansvar for indirekte følgeskader, herunder driftstab eller mistet fortjeneste.