Ydelser

Det er igennem dit medlemskab af a-kassen, at du kan få udbetalt ydelser som dagpenge, efterløn eller støtte til uddannelse

Dagpenge

Du har mulighed for at få dagpenge, hvis du ophører som selvstændig, når du har været medlem af a-kassen i et år og drevet selvstændig virksomhed i mindst 52 uger med mere end 30 timer pr. uge.

Du kan få dagpenge i op til 2 år. 

Læs mere om reglerne for ophør og dagpenge.

Efterløn

Du har mulighed for at få efterløn, hvis du er medlem af a-kassen og betaler efterlønsbidrag. 

Efterlønsordningen er en god mulighed, uanset om du har eller ikke har lyst til at arbejde i dit seniorliv.  

Hvis du vil arbejde, indtil du overgår til folkepension, har du mulighed for at optjene skattefrie præmier, når du er med i efterlønsordningen. 

Hvis du vil stoppe med at arbejde, kan du få udbetalt efterløn. Du kan også arbejde på nedsat tid og få udbetalt efterløn for resten. 

Læs mere om efterløn.

Uddannelse

Som selvstændig har du mulighed for at få økonomisk støtte til uddannelse. Det kaldes enten Voksen- og efteruddannelse (VEU) eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du kan få støtte til mange forskellige uddannelser, fx arbejdsmarkedsuddannelser. Du får op til 80% af den maksimale dagpengesats pr. dag, du er på kursus. 

Læs mere på krifa.dk om VEU til selvstændige og lønmodtagere

Læs mere om SVU til selvstændige og lønmodtagere.

Læs mere om kurser og uddannelse på Krifa.dk.