Priser og betaling

Læs mere om priser og betalingsmuligheder.

Satserne her på siden er ved kvartalsbetaling. Hvis du i stedet vælger månedsbetaling, tillægges et administrationsbidrag på 15,- kr. pr. måned.

Priser fra 1/1 -2018

Måned (Kvartal)

A-kasse  478 kr. (1.434 kr.) 
A-kasse + efterløn  980 kr. (2.940 kr.) 
Krifa Basis. Fagforening, hvis du har arbejde ved siden af din virksomhed.
Hvis du er 100% selvstændig, anbefaler vi, at din virksomhed bliver medlem af Krifa Erhverv,
hvor du bl.a. kan få rådgivning om personalejura, adgang til juridiske skabeloner,
adgang til diverse hotlines mv.

139 kr. (417 kr.) Når du har et efterlønsbevis, modtager efterløn eller har fravalgt efterlønsordningen, skal du ikke betale efterlønsbidrag.

Gebyr og adm. bidrag

Pr. gang

Ekstra administrationsbidrag ved månedlig betaling  15 kr. 
Rykkergebyr  100 kr.  

Mulighed for at slippe billigere

I nogle situationer kan du slippe billigere i kontingent. Læs mere om fri- og nedsat kontingent.

Du kan også blive fritaget for at betale efterlønsbidrag i en periode. Læs mere om bidragsfri perioder.

Betaling af kontingent

Omkring den 1. i hvert kvartal får du en opkrævning af kontingent for den kommende periode. 

Hvis du har tilmeldt dig Nets (tidl. PBS), får du en betalingsoversigt fra Nets. Her kan du se, hvilket beløb der bliver trukket fra din konto som kontingent. Har du ikke tilmeldt dig betalingsservice, får du et indbetalingskort. Beløbet på indbetalingskortet skal betales senest på sidste betalingsdato. 

Betaler du ikke din opkrævning til tiden, vil du modtage en rykker for den manglende betaling plus et rykkergebyr på 100 kr. 

Betalingsservice

Vi anbefaler, at du tilmelder dig Nets (tidl. PBS), så behøver du ikke at bekymre dig om betalingen.

Tilmeld dig Betalingsservice

Glemt at betale kontingent?

Har du glemt at betale kontingent, kan du betale med betalingskort og MobilePay på Mit Krifa, hvor det aktuelle beløb fremgår.