Betingelser for indmeldelse

Du kan være forsikret i en a-kasse for selvstændige, hvis du driver selvstændig virksomhed som hovederhverv. Der er også mange andre regler, som du kan læse om her.

Godt at vide! 

  • Fra 1. oktober 2018 sker der ændringer i a-kassereglerne for selvstændige. 
  • Det bliver blandet andet mængden af lønarbejde, du har ved siden af din virksomhed, der afgør om din virksomhed er dit hovederhverv eller dit bierhverv.

  • Du får mulighed for at blive deltidsforsikret. 
  • Du er lønmodtager, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed og har en almindelig lønaftale.

Læs mere om ændringerne i reglerne her

Du skal drive selvstændig virksomhed

Du driver selvstændig virksomhed, hvis du:

  • driver en enkeltmandsvirksomhed
  • deltager i et interessentskab
  • arbejder i et selskab, som du eller din familie ejer helt eller delvist
  • arbejder i en virksomhed, som er ejet af din ægtefælle.

Virksomheden skal være dit hovederhverv

Virksomheden kan være dit hoved- eller dit bierhverv.  Det afhænger af, hvor meget du arbejder i virksomheden.

Hovederhverv


Bierhverv

 
Når du driver en virksomhed med det formål, at du vil leve af indtægterne, er virksomheden dit hovederhverv, og du skal være forsikret i en a-kasse for selvstændige.  Driver du virksomheden samtidig med, at du fx har et lønnet fuldtidsjob, er virksomheden normalt dit bierhverv. 
Det er uden betydning, om du reelt kan leve af indtægterne - det afgørende er din intention. Du kan ikke få udbetalt dagpenge, så længe du driver virksomheden.  Hvis du mister lønarbejdet, kan du i mange tilfælde få dagpenge samtidig med, at du driver virksomheden videre i samme omfang. 

Læs mere om, hvordan du kan få ret til dagpenge.